Blog škôlky Lienka

Sledujte novinky z našej škôlky

UČÍME SA BÁSNIČKY

Decembrová básnička Veľké Lienky Snehuliačik Pri záhradke na rohu stojí niekto z tvarohu. Niekto z bielej periny. Z citrónovej zmrzliny. Taký je. Mne sa, deti, veru páči Môj snehový snehuliačik.  Anglická Veľké Lienky  Father Christmas. Father Christmas. Father Christmas on hi

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri

DENNÝ PROGRAM DETÍ

Príchod detí od 7:30 do 8:30   7:30 – hry a hrové činnosti   8:30 – ranné cvičenie   8:45 – osobná hygiena / desiata   9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti   9:45 – 10:50 – pobyt vonku