Blog škôlky Lienka

Sledujte novinky z našej škôlky

GYMNASTIKA VEĽKÉ LIENKY

Vo štvrtok dňa 14.3.2019 si Vaše detičky, naše Lienky vo veku 3-6 rokov vyskúšajú pohybovo vzdelávaciu hodinu  v Sport Kids Academy. Pohyb a športovanie je v prvom rade zábava. Každá etapa vo vývoji dieťaťa je nesmierne dôležitá a vďaka ich metodike v Sport Kids Academy ju

UČÍME SA BÁSNIČKY

MALÉ LIENKY Marec   Ide, ide vláčik Ide, ide vláčik, ide, ide vlak a my malé deti poďme nasadať. Odvezie nás do Žiliny, nakúpime zeleniny. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. Ide, ide vláčik, ide, ide vlak a my malé deti poďme nasadať. Odvezie nás do Popradu, nakúpime čokoládu

WORKSHOPY A DIVADIELKA V LIENKE

V tomto blogu nájdete informácie o mesačných divadelných a workshopových aktivitách v našej LIENKA V mesiaci október ( 24.10. 2018 ) sme pripravili v rámci enviromentálnej výchovy pre naše deti vystúpenie sokoliarskej skupiny. Počas prezentácie priblížia deťom život nočných aj

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri

DENNÝ PROGRAM DETÍ

7, 30 Otvorenie MŠ, príchod detí Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít Pohybové a relaxačné cvičenie 9, 00 – 9, 30 Osobná hygiena, desiata 9, 30 Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-p