Blog škôlky Lienka

Sledujte novinky z našej škôlky

*** HALLOWEEN***

***HALLOWEEN***   Veselým dňom bude 28. október 2019 kedy premeníme  našu škôlku na Halloweenský zámok. Detičky môžete obliecť do jednoduchých masiek. V programe je vydlabávanie a práca s tekvicou a kopec zábavy 😊 Ak sa u Vás doma nájde tekvička radi ich u nás

UČÍME SA BÁSNIČKY

Októbrová básnička Veľké Lienky Jeseň Opŕchlo už lístie žlté, hnedé, červené, roznieslo po kraji tichý pozdrav jesene. Zarána po mlákach čľapkajú čižmičky, do školy kráčajú veľkí i maličkí.  Anglická Veľké Lienky  SHOW ME FIVE FINGERS  Show me five fingers, Let

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri

DENNÝ PROGRAM DETÍ

Príchod detí od 7:30 do 8:30   7:30 – hry a hrové činnosti   8:30 – ranné cvičenie   8:45 – osobná hygiena / desiata   9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti   9:45 – 10:50 – pobyt vonku