Blog škôlky Lienka

Sledujte novinky z našej škôlky

UČÍME SA BÁSNIČKY

Jún MALÉ LIENKY FLOWER, kvietoček voňavý, skryl sa pred chladom do trávy. Cez zelenú, mäkkú GRASS Neprenikne ranný mráz. Pod oknom nám rastie TREE, A nie jeden, rovno tri. Zlaté v čase jesene, V zime spia, no v lete nie. VELKÉ LIENKY     LETNÁ BÁSNIČKA Len čo ráno slnko vst

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri

DENNÝ PROGRAM DETÍ

Príchod detí od 7:30 do 8:30   7:30 – hry a hrové činnosti   8:30 – ranné cvičenie   8:45 – osobná hygiena / desiata   9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti   9:45 – 10:50 – pobyt vonku