DENNÝ PROGRAM DETÍ

 • Príchod detí od 7:30 do 8:30

 

 • 7:30 – hry a hrové činnosti

 

 • 8:30 – ranné cvičenie

 

 • 8:45 – osobná hygiena / desiata

 

 • 9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti

 

 • 9:45 – 10:50 – pobyt vonku

 

 • 11:00 – 12:00 – obed

 

 • 12:15 – osobná hygiena / spánok

 

 • 14:15 – vstávanie / osobná hygiena

 

 • 14:30 – olovrant

 

 • 14:45 – edukačná aktivita

 

 • 15:30 – 17:30 pobyt vonku (ihrisko, záhradka, horský park)

Leave Your Reply