UČÍME SA BÁSNIČKY

Októbrová básnička Veľké Lienky

Jeseň

Opŕchlo už lístie žlté, hnedé, červené,

roznieslo po kraji tichý pozdrav jesene.

Zarána po mlákach

čľapkajú čižmičky,

do školy kráčajú

veľkí i maličkí.

 Anglická Veľké Lienky 

SHOW ME FIVE FINGERS

 Show me five fingers,
Let me see.
Show me four fingers,
Touch your knee.
Show me three fingers,
Touch your nose.
Show me two fingers,
Touch your toes.
Show me one finger,
Let me see.
With this finger,
Point to me.

Básničky Malé Lienky
Jabĺčko
Vysoko, vysoko
na jabloni
červené jabĺčko
bim-bam zvoní.
My si ho detičky odtrhneme,
čo je aj vysoko
od tej zeme.

Anglická Malé Lienky

Slnko SUN nám hladí tvár,

mesiac je MOON, hviezda STAR,

raz je NIGHT a raz DAY,

letíme po MILKY WAY 🙂

Leave Your Reply