UČÍME SA BÁSNIČKY

 Veľké Lienky

Trúbka naša, to je krása,

blyští sa sťa zo zlata

Do pochodu nás vždy yláka,

keď zavolá tá,tá,tá.

Vykroč ľavou, potom pravou,

velí trúbky silný tón,

raz-dva ľavá, potom pravá,

zvonia kroky ako zvon.

Raz-dva ľavá, potom pravá,

s trúbkou to je paráda,

za pochodu vyspevuje

tra -ta -ta -ta, ta -ta -ta.

 Anglická Veľké Lienky 

                                                                                                 Families are big
                                                                                           and families are small
                                                                       Families are different, and we love them all
                                                                                               Some have mothers
                                                                                               Some have fathers
                                                                        Some have sisters, and some have brothers
                                                                                                I love my family !
Básničky Malé Lienky

SLNEČNICE

Otáča sa, vrtí, krúti,

doprevádza zlatý koč.

A lienočka, čo v nej býva,

zadarmo má kolotoč.

Anglická Malé Lienky

One, two, three, four,
what are we looking for?
We are looking for a dog,
who was eaten lego block.

Leave Your Reply