UČÍME SA BÁSNIČKY

MALÉ LIENKY

Marec

 

Ide, ide vláčik

Ide, ide vláčik,

ide, ide vlak

a my malé deti

poďme nasadať.

Odvezie nás do Žiliny,

nakúpime zeleniny.

Ide, ide vláčik,

ide, ide vlak.

Ide, ide vláčik,

ide, ide vlak

a my malé deti

poďme nasadať.

Odvezie nás do Popradu,

nakúpime čokoládu.

Ide, ide vláčik,

ide, ide vlak.

VELKÉ LIENKY

Na dube

Volá ďateľ na dube,

že ho celý rozďube.

Veverička – smutné líčka:

Nože, ďateľ, stoj!

Tento dub je môj!

Mám tu domček

a v ňom deti,

nech sa mi dub nerozletí!

– Ale, ale, veverička,

nemaj také smutné líčka!

Veď ja to len tak!

Či som ja zlý vták?

 

 

 

 

Leave Your Reply