UČÍME SA BÁSNIČKY – JANUÁR

BÁSNIČKY

 Veľké Lienky – anglická verzia

A love winter

I love winter! Winter is cold.

                                                                                                 It´s Christmas with sleds.

                                                                                                  It´s warm, snuggly beds.

                                                                                                     It´s silver snowflakes.

                                                                                                       It´s skating on lakes.

                                                                                                    It´s snowmen that stand

                                                                                                    In a snowy, white land.

                                                                                                     It´s blue jays that feed

                                                                                                         On sunflower seed.

                                                                                                        It´s angels that pose

                                                                                                       In wintertime clothes.

                                                                                                        It´s a polka – dot sky.

                                                                                                   It´s winter. That´ s why …

                                                                                                               I love winter.

 

 Veľké Lienky 

                                                                                                             Padá sniežik, padá
  Padá sniežik padá,
                                                                                                          do našeho dvora,
                                                                                                          pod perinu bielu
                                                                                                            ukryla sa hora.
                                                                                                         Padá sniežik padá,
                                                                                                          biely mäkký sneh,
                                                                                                         poďme rýchlo detí
                                                                                                           na najbližší breh.
                                                                                                           Vytiahnime lyže,
                                                                                                           vytiahnime sane,
                                                                                                            už sú plné peria
                                                                                                            záhrady i stráne.
                                                                                                         Biele vločky snehu
                                                                                                           krúžia sem a tam,
                                                                                                             radujme sa deti
                                                                                                          zima prišla k nám

Básničky

Malé Lienky

Bude zima bude mráz

Bude zima bude mráz
kam sa vtáčik, kam schováš?
Schovám sa do javora
to je moja komora.

Bude zima bude mráz,
kam sa vtáčik, kam schováš?
Schovám sa do čečiny
to sú moje periny.

 

Anglická verzia – Malé Lienky

Bah, Bah a black Sheep 

Bah, Bah a black Sheep,

Have you any Wool?

Yes Sir, yes Sir,

Three Bags full,

One for my master,

One for my Dame,

One for the little Boy

That lives down the lane.

Leave Your Reply