UČÍME SA BÁSNIČKY – APRÍL 2021

BÁSNIČKY

 Veľké Lienky – anglická verzia

LET´S  GO

Stretch High

Stretch Wide

Jump Forward

Jump Back

 

Lean Left

Lean Right

Hop Once

Hop Twice

 

Reach Up

Reach Down

Twist Small

Twist Tall

 

Shake Fast

Shake Slow

Touch Nose

Touch Toes

 

Stand Up

Let´s Go!

 

 

 Veľké Lienky 

ZLATÁ PÚPAVA

Aprílové slnko hrialo,

Sárku na dvor vylákalo.

Horúce však ešte nie je,

zubato sa na ňu smeje.

 

Do trávičky chytro sadá,

púpavu tam zlatú zbadá.

Poteší sa malá Sára,

takto sa jej prihovára:

 

Púpavienka, krásna si,

daj mi farbu na vlasy!

Zlaté vlasy chcem ja mať,

na teba sa podobať.

                            

Básničky

Malé Lienky

Anglická verzia – Malé Lienky

The Finger Family

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Mommy finger, mommy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?

Here I am, here I am
How do you do?

Baby finger, baby finger, where are you?

Here I am, here I am
How do you do?

 

Malé Lienky

Sedí Janko pod dubom

a bubnuje holubom.

Na píštaľke píska,

keď nepíska, výska.

 

Bim, bam, bom,

tak zvoní zvon.

Cingi, lingi, cingi, ling,

takto zvonia konvalinky.

 

Leave Your Reply