Aktivity

MIKULÁŠ V LIENKE

MIKULÁŠ V LIENKE

Milí rodičia                  Dňa 07.12. 2021. o 09.15. privítame v našej materskej škôlke Lienka …. Mikuláša. 🙂   S dôvodu vzniknutej pandemickej situácii nás príde navštívit iba …..Mikuláš, bohužial bez účastí rodičov. Deti mu v programe zaspievaj

DENNÝ PROGRAM DETÍ

Príchod detí od 7:30 do 8:30   7:30 – hry a hrové činnosti   8:30 – ranné cvičenie   8:45 – osobná hygiena / desiata   9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti   9:45 – 10:50 – pobyt vonku