Edukácia

UČÍME SA BÁSNIČKY

Septembrová básnička Veľké Lienky Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána, idú deti ako smeti, do školičky každé letí. Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána. Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána, idú žiaci k svojej práci, čítať, písať, nech sa páči. Klopi, klopi brána, otv

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri