Edukácia

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon).

MIKULÁŠ V LIENKE

Milí rodičia                  Dňa 07.12. 2021. o 09.15. privítame v našej materskej škôlke Lienka …. Mikuláša. 🙂 Deti mu v programe ktorý si pre neho pripravili zaspievajú pekné pesničky ktoré sa naučili s pani učiteľkami a Mikuláš im za odmenu rozdá balíčky.