Edukácia

MIKULÁŠ V LIENKE

Milí rodičia                  Dňa 07.12. 2021. o 09.15. privítame v našej materskej škôlke Lienka …. Mikuláša. 🙂   S dôvodu vzniknutej pandemickej situácii nás príde navštívit iba …..Mikuláš, bohužial bez účastí rodičov. Deti mu v programe zaspievaj

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri