Edukácia

UČÍME SA BÁSNIČKY

Februá Veľké Lienky Trúbka naša, to je krása, blyští sa sťa zo zlata Do pochodu nás vždy yláka, keď zavolá tá,tá,tá. Vykroč ľavou, potom pravou, velí trúbky silný tón, raz-dva ľavá, potom pravá, zvonia kroky ako zvon. Raz-dva ľavá, potom pravá, s trúbkou to je paráda,

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri