Author: admin

UČÍME SA BÁSNIČKY

Januárová básnička Veľké Lienky Spadla vločka maličká, studená je trošička. Čoby sme sa zimy báli? Hneď si dáme čižmy, šály! Zvieratkám však ťažko bývy, pred zimou sa každé skrýva. Kým sa jar zas ku nám vráti, pomôžme im kamaráti.  Anglická Veľké Lienky  A it´

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri

DENNÝ PROGRAM DETÍ

Príchod detí od 7:30 do 8:30   7:30 – hry a hrové činnosti   8:30 – ranné cvičenie   8:45 – osobná hygiena / desiata   9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti   9:45 – 10:50 – pobyt vonku