Author: admin

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY SMŠaDJ LIENKA

Milí rodičia počas prázdnin bude Naša – Vaša škôlka v prázdninovom režime. Čo to znamená? Viac času na mimo – škôlkové aktivity v prírode a mimo škôlky. Preto Vám aj touto cestou posielame rozpis na ďalšie dva prázdninové týždne t.j. od 15.07. 2019 do 26.07. 201

UČÍME SA BÁSNIČKY

PRÁZDNINY 🙂 V našej škôlke tiež doprajeme naším detičkám kúsok „prázdinovej atmosféry“ a z toho dôvodu sa mesiacoch Júl a August neučíme žiadne pesničky ani básničky. Samozrejme na našich výletoch si spievame a recitujeme už naučené a takto nám detičky ostan

ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“ Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Pri

DENNÝ PROGRAM DETÍ

Príchod detí od 7:30 do 8:30   7:30 – hry a hrové činnosti   8:30 – ranné cvičenie   8:45 – osobná hygiena / desiata   9:00 – edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,kognitívnej a sociálno – emocionálnej oblasti   9:45 – 10:50 – pobyt vonku