VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA

Touto cestou vyhlasujeme pre súkromnú materskú škôlku Lienka so sídlom na Gorazdovej 11, 811 04 BA výberové konanie na funkciu … riaditeľa.

Prihlášky na predmetnú vyššie spomínanú pozíciu prosíme posielat bud mailom na …info@skolka-lienka.sk, alebo poštou na adresu: Súkromná materská škola LIENKA

Gorazdova 11

811 04 BA

Voľby prebehnú 11.05. 2023 o 10.00. na vyššie spomenutej adrese.

Leave Your Reply