PRIJÍMANIE DETI DO PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA LIENKA

 

S dôvodu rozhodnutia Ministerstva školstva SR … bude prijímanie deti do nášho predškolského zariadenia Lienka počas … COVID – 19 a následne až do odvolania Ministerstva školstva SR prebiehať síce počas celého školského roka, ale nasledovným spôsobom:

 

  • podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
  • komunikácia bude prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologickych opatrení.
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať ( ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na ….. adaptačný pobyt.
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ( ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva, dieťa bude prijaté len na … diagnostický pobyt.

Leave Your Reply