Mgr. Rasťo MATULÁK

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na pegagogiku a psychológiu, doplnené viacerými kurzami a školeniami v pedagogickej a sociálnej oblasti.

Keď sa narodila moja dcéra, uvedomil som si, čo pre mňa moje dieťa a deti vo všeobecnosti znamenajú a rozhodol som sa zlúčiť osobný život s pracovným. Založil som predškolské zariadenie – škôlku Lienka. Ako rodičovi, ale aj ako pedagógovi mi vždy záležalo a záleží na tom, aby škôlka Lienka bola kvalitná a poskytovala tú najlepšiu starostlivosť a výchovu. A keďže dnes do Lienky chodí už aj moje druhé dieťa, stále hľadám nové spôsoby, ako zlepšovať náš servis a rozširovať služby pre deti a ich rodičov.

S deťmi pracujem jednak ako psychológ a snažím sa im byť vhodným mužským vzorom, tak aj ako rodič. Táto kombinácia mi dáva možnosť realizovať sa kreatívnym spôsobm a moja práca ma preto napĺňa a baví.