Linda URBANOVÁ

Po štúdiu pedagogiky a počas práce ako učiteľka som sa zúčastnila rôznych akreditovaných kurzov – vrátane riadenia ľudských zdrojov a riadenia vzťahov. Ako dieťa som vedela, že moja budúcnosť bude v …. materskej škole. Môj sen sa splnil a 18 rokov som súčasťou našej ….Lienky. Som šťastná, keď som obklopená deťmi a zároveň môžem riadiť a starať sa o náš tím, zabezpečiť, aby si každé z „našich“ detí užilo radostné detstvo a čo je najdôležitejšie, aby si vytvorili podmienky na vynikajúcu prípravu detí do … školy. 🙂