Renátka SZAPUOVÁ

V roku 1995 som ukončila Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Leviciach v odbore … učiteľka materských škôl. Neskôr som študovala špeciálnu pedagogiku pre deti v ….predškolskom veku. Učiteľskú práca bola pre mňa veľmi blízka, pretože moja mama je tiež učiteľkou v materskej škole. Páči sa mi spievať, hrať na klavíri a na flautu. Deti milujú hudobné pohybové aktivity, ktoré s nimi každý deň robím. Moja práca nie je monotónna, a preto si ju užívam už 20 rokov. Som rada, že môžem motivovať detí k novým vedomostiam a k základom dobrého správania. Pripravujem deti na zvládnutie vstupu na základnú školu a pozorujem ich pokrok počas predškolskej prípravy. Svoje aktivity často robím v prírode, pretože kladiem dôraz aj na enviromentálnu výchovu. Práca každý deň prináša nové skúsenosti s deťmi.