Bc. Lenka KOSTUROVÁ

Vyštudovala som prvý stupeň predškolskej a elementárnej pedagogiky na UKF v Nitre. Už počas strednej školy som sa dostávala do styku s deťmi v rôznych táboroch ako animátor. Po vyštudovaní vysokej školy som sa rozhodla venovať deťom profesionálnejšie. Práca s deťmi je pre mňa príležitosťou rozvíjať svoju osobnosť a byť vnímavejší a citlivejší na potreby dieťaťa ako individuality ako aj súčasti kolektívu. Práca s deťmi mi dáva pocit naplnenia, že môžem pozitívne ovplyvniť vývin nastupujúcej generácie.