Katarína BOHÁČOVÁ

Po štúdiu pedagogiky a počas práce učiteľky som absolvovala rôzne akreditované kurzy – vrátane kurzu riadenia ľudských zdrojov a management riadenia vzťahov. Už ako dieťa som vedela, že moja budúcnosť bude v materskej škole. Moja predstava sa naplnila a už 16 rokov som súčasťou našej Lienky. Som šťastná, keď som obklopená deťmi a zároveň môžem riadiť a starať sa o náš kolektív, zabezpečiť aby každé dieta u nás prežívalo radostné detstvo a hlavne vytvárať podmienky na skvelú prípravu detí do škôl.