Bc. Lenka KOSTUROVÁ

Bc. Lenka KOSTUROVÁ

Vyštudovala som prvý stupeň predškolskej a elementárnej pedagogiky na UKF v Nitre. Už počas strednej školy som sa dostávala do styku s deťmi v rôznych táboroch ako animátor. Po vyštudovaní vysokej školy som sa rozhodla venovať deťom profesionálnejšie. Práca s deťmi je pre

Veronika ČARVAGOVÁ

Volám sa Veronika Čarvagová. Mám 22 rokov a pochádzam z učiteľskej rodiny, tzn. že učiteľské povolanie som už od malička okolo seba vnímala a mala som v rodičoch vzor. Preto som si vybrala pre štúdium strednú pedagogickú akadémiu kde som vyštudovala odbor učiteľstvo pre M

Mgr. Barbora BÍROŠÍKOVÁ

Mám 25 rokov a vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci praxe som sa venovala práci so starými ľuďmi v DSS a vyskúšala som si aj prácu s deťmi, ktorá ma napĺňa natoľko, že sa jej venujem dodnes.  Skúsenosti som získala už počas vysokoško