GYMNASTIKA VEĽKÉ LIENKY

14.3.2019

Vo štvrtok dňa 14.3.2019 si Vaše detičky, naše Lienky vo veku 3-6 rokov vyskúšajú pohybovo vzdelávaciu hodinu  v Sport Kids Academy.

Pohyb a športovanie je v prvom rade zábava. Každá etapa vo vývoji dieťaťa je nesmierne dôležitá a vďaka ich metodike v Sport Kids Academy ju vedia zvládnuť hravou a nenásilnou cestou. U deti kontinuálne budujú pozitívny vzťah k pohybu a športu.

Tréningy gymnastiky sú zamerané na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov  ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny  vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu.

Leave Your Reply